Testy osobnosti

Testy osobnosti neboli psychotesty jsou sestaveny podobně jako IQ testy, ale neměří inteligenci, nýbrž temperament člověka a jeho vlastnosti. Škály temperamentu jsou například introvert vs. extrovert nebo flegmatik, cholerik, sangvinik a melancholik. S pomocí psychotestu můžete zjistit, která z těchto stránek ve vás převažuje a dozvědět se tak víc o svém charakteru, o svých silných a slabých stránkách.

přečíst text

Sedm druhů inteligence

Jste předsvědčeni, že měřit inteligenci jedním IQ testem nemá smysl? Že každý člověk je přece dobrý v něčem jiném? Přečtěte si o teorii, která popisuje sedm různých druhů lidské inteligence - verbální inteligenci, sociální inteligenci, numerickou inteligenci a podobně. Tyto typy inteligence pak přispívají k celkovému obrazu osobnosti člověka.

přečíst text

Užitečné odkazy

Krátké podmínky

Poskytovatel služby se zavazuje, že uživateli zpřístupní vyhodnocení IQ testu, který vyplnil na webové stránce. Uživatel se zavazuje, že poskytovateli za zaslání vyhodnocení zaplatí odměnu.

Více informací